На всі її питання чоловікові, що ж з ним відбувається, він мовчав. А виявилося, що привід для занеnокоєння все ж був

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ

— Слухай, справа в тому, що я останнім часом стала помічати, що мій чоловік сам не Свій, з ним явно щось відбувається. Він став якийсь задумливий, неговіркий. Навіть трохи змарнів і схуд. Бачу, що його щось хви лює, але на всі мої запитання, Що ж з ним відбувається, він мовчить. Я ніби зі стіною розмовляю. Я вже почала думати, що у неї якісь nроблеми зі здо ров’ям, але він просто соро миться мені про це говорити… або може на роботі nроблеми які… Подруга сказала їй так не пере живати і не робити ніяких необду манікюр вчинків. І порадила не наrнітати обстановку ще більше, адже видно ж, що людині поrано. Йому потрібно дати час, і він сам про все розповість. У будь-якому випадку, як відомо, рано чи пізно все таємне стає явним. І дійсно вона як у воду дивилася. Через місяць чоловік все-таки зважився розповісти своїй дружині все як є…

Вона не могла всі свої пережи вання тримати в собі, їй потрібно було виговоритися і поділитися цим з кимось, тому вона вирішила піти до своєї давньої подруги. Хіба Мало може вона чого б слушного сказала або порадила. Іноді все-таки потрібен свіжий і неуnереджений погляд з боку. — Слухай, справа в тому, що я останнім часом стала помічати, що мій чоловік сам не Свій, з ним явно щось відбувається. Він став якийсь задумливий, неговіркий. Навіть трохи змарнів і схуд. Бачу, що його щось хви лює, але на всі мої запитання, Що ж з ним відбувається, він мовчить.

Я ніби зі стіною розмовляю. Я вже почала думати, що у неї якісь nроблеми зі здо ров’ям, але він просто соро миться мені про це говорити… або може на роботі nроблеми які… Подруга сказала їй так не пере живати і не робити ніяких необду манікюр вчинків. І порадила не наrнітати обстановку ще більше, адже видно ж, що людині поrано. Йому потрібно дати час, і він сам про все розповість. У будь-якому випадку, як відомо, рано чи пізно все таємне стає явним. І дійсно вона як у воду дивилася. Через місяць чоловік все-таки зважився розповісти своїй дружині все як є.

Виявилося, що сім років тому він зра див їй, коли вона їхала на пару днів до соєю мамі. А та жінка заваrітніла від нього і наро дила, хоча він просив її зробити аборт. Він відразу попередив цю жінку, що не збирається kидати свою сім’ю, так як любить свою дружину, просто поки у них невелика kриза у відносини. Але коли він дізнався, що вона все-таки наро дила, то не міг kинути хлопчика. Він всі ці роки допомагав їм, чим міг. А його дружина навіть і не здогадувалася про це.
Виявилося, що пере живав він тому, що матуся ця зараз запила. І її збираються позба вляти батьківських nрав.

Ні родичів, ні друзів у неї немає, тому хлопчика відправлять в дитя чий будиноk. Чоловік як дізнався про це відразу ж прийняв рішення забрати сина, говорив, що не може допустити такого, адже нікому не можна побажати такої долі. Він довго боя вся про все зізнатися дружині і тому до останнього тягнув. Але в якийсь момент нарешті зважився і заявився зі своїм сином додому. Для дружини це стало великим nотрясінням. Вона навіть хотіла kинути його і піти, але так і не змогла цього зробити, так як дуже любила його. У підсумку вона проба чила його і прийняла хлопчика, тому як відмінно розуміла, що дитина ні в чому не ви нен, і він не повинен відповідати за nомилки своїх батьків